Застраховки и ЕКО такси

Застраховки и ЕКО Такси

Възраст на автомобила Вид на двигателя
Нови M1,N1: 125 лв., M2,N2: 625 лв., M3,N3: 938 лв., Хибрид: 100 лв.
До 5 год. M1,N1: 192 лв., M2,N2: 970 лв., M3,N3: 1455 лв., Хибрид: 170 лв.
От 5 до 10 год. M1,N1: 290 лв., M2,N2: 1450 лв., M3,N3: 2175 лв., Хибрид: 240 лв.
Над 10 год. M1,N1: 308 лв., M2,N2: 1550 лв., M3,N3: 2325 лв., Хибрид: 255 лв.
*Нови моторни превозни средсва (МПС) са такива, които не са изминали повече от 6000км и излизат за първи път на пазара или не са изминали повече от 6 месеца от датата им на първа регистрация.

Застраховки авткаско и Гражданска отговорност

Back to top