GPS

GPS устройства, системи и имобилайзери

1. GPS Проследяване и контрол в реално време

GPS системата е с най-високо ниво на сигурност, разработена да осигурява контрол и проследяване. Системата предоставя  GPS проследяване на МПС в реално време, скорост, местонахождение, посока на движение, придвижвания, престои, маршрути, изминати километри, мото часове, налично гориво в резервоара, анализ нивото на горивото в резервоара (резки спадове, което е нерегламентирано източване на гориво), връзка към бордови компютър/CAN BUS и отчитане на точни данни за: изразходено количество гориво, ниво на гориво, изминато разстояние, обороти, температура на двигател и др.

Системата има опция за отчитане и контрол на работно време за всяко транспортно средство – почивки, регламентирани и нерегламентирани престои и нощуване. Позволява идентификация и профил на водача, с цел оптимизиране на разходите и намаляване на произшествията.

GPS системата дефинира географски зони, за които да се получава автоматично известяване и контрол при напускане или влизане в географските зони, резки спадове на гориво, отваряне на резервоара на забранени места, превишение на скорости, следене за задействане на външни системи и агрегати, помпи, врати, товарен отсек, както и много други.
Системата позволява завеждане на технически обслужвания, застраховки, смяна на консумативи, ремонти и всякакви други разходи. Можете да завеждате статични обекти – офиси, складове, магазини, като по този начин системата автоматично ще разпознава тези места в маршрутите и престоите.

2. КОНТРОЛ НА ГОРИВОТО

GPS системата осигурява цялостно управление и контрол на разходите за гориво, базирана на точни данни от:

 • информация от бордови компютър/CAN модул
 • капацитивна сонда за гориво – фабрична или допълнително монтирана в резервоара на превозното средство
 • разходомер, допълнително монтиран в превозното средство

Информацията и данните от бордовия компютър са с голяма точност. Може да получавате информация за коректно отчитане на: изразходено количество гориво, ниво на гориво, изминато разстояние, обороти, температура на двигателя и др. Системата анализира данните и ги предоставя в достъпен и разбираем вид за оценка на реално изразходено гориво и евeнтуални злоупотреби с него.

Сондата за гориво може да бъде фабрична или допълнителна. Фабричната сонда подава информация за наличното гориво, а допълнителната се използва, там където фабричния нивомер не работи толкова точно, изобщо не работи или липсва. Системата Ви помага за решаване на казуси, като резки спадове на гориво и неправилно отчитане на реално заредено количество в резервоара.

3. ОТЧЕТИ, СПРАВКИ И АНАЛИЗИ

GPS системата предлага интерфейс за автоматично генериране на отчети, анализи, справки и графики, с цел улесняване на работния процес.

 • Отчет за разход на гориво – Докладът дава информация за разхода на гориво ден по ден за избрани превозни средства или общо. Информацията от тази справка помага да се направят точни калкулации за разхода на гориво на всяко транспортно средство, как се експлоатира и дали са направени някакви злоупотреби.
 • Обобщена справка по МПС – Справката дава точен отчет за изразходено гориво, изминати километри и похарчени средства за техническа поддръжка на дадено МПС.
 • Отчет маршрути по МПС – Докладът дава информация за всички маршрути при избрани превозни средства. Справката е изключително  подходяща за дистрибуторски и фирми с бързо оборотни стоки. Чрез нея може да се проследява коректно спазване на зададени маршрути и графици, а от там да се правят изводи за точното изпълнение на поставени задачи.
 • Отчет престой за период – Изключително полезна справка за фирми, занимаващи се с бързо оборотни стоки и дистрибуция. Справката коректно отчита дали и с каква продължителност превозното средство е било в престой. Отчита дали е било с включен или изключен двигател и какъв е бил  разходът на гориво за този престой. Чрез справката може да се направи извод с каква продължителност в работно време, се правят престои, с работещ двигател и какво е качеството на работа на даден служител.
 • Справка отчет изминати километри и гориво – Дава информация за изминати километри в работно и извън работно време. Полезна е за фирми, които предоставят служебните автомобили за лична употреба от служителите. Чрез този отчет лесно и бързо се пресмятат изминати служебни и лични километри.
 • Отчет превишение на скоростта – Справката отчита кои превозни средства с каква превишена скорост са се движили, в точно определен периода от време. Справката помага при решаване на казуси с глоби и изясняване кой точно водач е превишил скоростта.
 • Справка нерегламентирано паркиране по МПС – Справката дава информация за нерегламентирани паркирания, спрямо предварително зададени паркинг зони, спрямо работното време в дните от седмицата. Тази справка ще даде информация за евентуални неразрешени паркирания, извън предварително определените зони.
 • Справка маршрути по статични обекти на МПС – Справката се използва често от компании, занимаващи се с  дистрибуция на бързо оборотни стоки за контрол на търговските представители и служители за изпълнение на поставени задачи по предварително зададени маршрути. Справката дава информация дали по определения маршрут, в какъв момент, са  обходени статичните обекти.
 • Справка работно време по МПС  – Справката отчита коректно изминати километри и мото часове за определени превозни средства в работно време и извън работно време. Справката отчита изминати километри на превозното средство в зона и извън зона.
 • Справка работно време по водач – Справката дава информация за изминати километри и мото часове по водач, за избрани превозни средства, в работно време и извън работно време.

4. ВАЖНО!

От 01.03.2020 г. влиза в сила ТОЛ таксуването за всички товарни автомобили над 3.5 тона. Предимството на ТОЛ таксуването е събирането на пътни такси  „без спиране“, което ще направи пътуването по-бързо, по-безопасно и по-екологично. При монтирано GPS устройство, няма да е необходимо клиента да губи време и средства за подмяната му, а ще бъде сключвано споразумение между него и ДИМИТРОН ГРУП ЕООД, че е съгласен неговите данните от GPS системата да бъдат обработвани от сървър и изпращани към АПИ за калкулиране на точни километри, определяне на маршрут и таксуване.

5. ЦЕНИ НА МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ

 

GPS/GPRS  МОДУЛ 190 лв.
Имобилайзер /RFID/ модул за контрол на достъп 130 лв.
Допълнителен  CAN модул  за четене на данни /при нужда и възможност/ 135 лв.
Капацитивен сензор за ниво на горивото cерия ETC /опция/ 266 лв.
Следене на автопарк по автомобил и водач на автомобил посредством индивидуално чекиране при потегляне 130 лв.
Основен чип за чекиране 20 лв.
Обучаващ чип 10 лв.
Допълнителни сензори за отваряне на врати/капаци 44 лв.
Месечен абонамент GPS проследяване от 15 лв.

*За повече превозни средства се изготвя индивидуална оферта.

Монтаж на:
GPS/GPRS  МОДУЛ 35 лв.
RFID МОДУЛ 35 лв.
Допълнителен  CAN модул 35 лв.
Капацитивен сензор с калибровка на резервоара 126 лв.
Монтаж устройство за чекиране 35 лв.
Монтаж сензор капачка 45 лв.

*За повече превозни средства се изготвя индивидуална оферта.

GPS модул ELT-3

ELT-3 се използва в GPS системи за активно (on-line) проследяване и анализ
• GPS (SIRF III) приемник с активна антена
• Конфигуриране на устройството през GPRS, SMS, SD карта (опция)
• Енергонезависима памет 16Mbit (съдържа 100 000 отчета)
• Външна SD карта до 2 GB (FAT16)
• Захранване 9~36V
• Акумулаторна батерия Li-ION 950mAh(автономна работа до 36 ч)
• 5 аналогови входа, 4 цифрови входа, 2 цифрови изхода
• Вграден акселерометър по x, y, z
• GSM/GPS модул: Telit GM863-GPS
• РС интерфейс, RS232/485
• Комуникация: GPRS, SMS
• Индикация за състоянието на устройствата
• Точност на позициониране: 3-5m
• Размери и тегло: 85 х 100 х 36 mm, 225 g
• Следене и контрол на: преминаване през неравности, ниво на гориво, работещ двигател, отворени/затворени врати, температура, влажност.

GPS модул ELT-4S

GPS/GSM модул oт последно поколение.
Позволява пълен отдалечен достъп до модула за смяна на текущите настройки или на програмното осигуряване при нужда. Висока точност на аналоговите входове (~1%). Икономични режими на работа, щадящи акумулатора на превозното средство.
• Външно захранване – 9- 38V DC;
• Вградена 950 mAh Li-ION акумулаторна батерия;
• Автономна работа с вътрешната батерия от 4 до 32 часа.
• Памет:
– Вътрешна FLASH за 120 000 отчета.
• Интерфейс:
– USB, RS232, SD-card.
• Входове/Изходи:
– 2 аналогови, 4 цифрови, 1 изход.
• Индикатор за състоянието на устройството:
– Четири двуцветни светодиода : GSM, GPS, SD, PWR.
• Температурен диапазон:
– Работен: -20 ~ +80°С;
– Съхранение: -40 ~ +90°С.
• физически характеристики на основния модул ELT-4S:
– размери: 55x105x28H (mm)
– тегло: 115 g.

GPS модул ELT-5 CAN

GPS/GSM модул от най-съвременно поколение.
Вграден CAN интерфейс, декодиращ съобщенията от бордовия компютър на всичи съвременни камиони, произведени след 2006г.
• CAN интерфейс (чете FMS стандарт); Икономични режими на работа, щадящи акумулатора на превозното средство.
• Външно захранване – 9 ~38V DC;
• Вградена 950 mAh Li-ION акумулаторна батерия;
• Автономна работа с вътрешната батерия от 4 до 32 часа.
• Памет:
– вътрешна FLASH за 120 000 отчета.
• Интерфейси:
– USB, RS232/RS485, SD-card.
• Входове/Изходи:
– 6 аналогови, 7 цифрови, 3 изхода.
• Индикатор за състоянието на устройството:
– четири двуцветни светодиода : GSM, GPS, CAN/SD, PWR.
• Температурен диапазон:
– Работен: -20 ~ +80С;
– Съхранение: -40 ~ +90С.
• физически характеристики на основния модул ELT-5:
– размери: 105x110x35 (mm)
– тегло: 220 g.

Автомобилен GPS/GSM/GPRS модул серия ЕАТ 100

Серията ЕАТ 100 е част от нашата нова фамилия автомобилни тракери (Automatic Vehicle Locator – AVL), предназначена за масовия пазар в ниския ценови сегмент. Тракерът представлява система за локализиране, проследяване, регистриране и реагиране на алармени събития и дистанционно управление и може да се използва във всеки тип моторно превозно средство – леки и товарни автомобили, автобуси, строителни машини, селско-стопанска и пътно-строителна техника, а така също в плавателни съдове – лодки, яхти и кораби.

Автомобилен GPS/GSM/GPRS модул серия ЕАТ-12

• GPS Приемник с вградена антена LS20037 (Media Tek GPS MT3329).
• Четирибандов GSM Модул GL865-QUAD с вградена антена и чип SIM карта на Глобул.
• Цифров акселерометър с чувствителност 15mg.
• Индикатор за състоянието на устройството с два светодиода.
• Литий-полимерна акумулаторна батерия 3.8V/500mAh.
• Захранващо напрежение 12/24Vили 6…36VDC/0,2Amax.
• Време на работа с едно зареждане на акумулаторната батерия: 1 седмица.
• Време за зареждане на батерията: 2 часа.
• Температурен диапазон: -40…+85 °С.
• Физически характеристики: размери: WxDxH (mm) – тегло: 70 g.

Автомобилно охранително GSM/GPS устройство – ELS-10

ЕLS-10 е предназначено изключително за охрана на превозни средства и притежава уникална функционалност и възможности без аналог в момента на пазара. Основната му функционалност е базирана на локализация с използване на клетките на GSM мрежата. Като опция е предвиден и GPS модул.Принципът на работа на ELS-10 е веднъж или няколко пъти дневно GSM модулът да се включи и да провери за заявка за локализиране. Ако има такава, се определя обслужващата и най-близките клетки на GSM операторите. Тази информация се предава на определен сървър, който я обработва и по специални алгоритми определя зоната на възможното местоположение на ELT-10. Резултатът се изпраща автоматично на клиента. Ако има вграден GPS приемник и успешно се опрелят точни коордианти, те е предават също към сървъра и от там към клиента.

Контролер за управление на автомобилни дневни светлини – EDRL-101-12

Контролерът е електронно устройство с микропроцесорно управление, което автоматично включва само късите (без габаритните) светлини при стартиране на двигателя и ги изключва при спиране на двигателя или включване на къси или дълги светлини от ключа на фаровете.

При необходимост, водачът може да включи габаритните светлини през деня като допълнение към късите светлини.

Контролерът индицира работата си чрез звуков сигнал от вградения зумер.

Контролерът не изисква промяна във фабричната електроинсталация и се свързва към нея с 6 проводника.

При работа на дневните светлини, светлинният клаксон (примигване с дългите светлини) изпълнява основното си предназначение, като по време на светенето на дългите светлини, дневните се изключват.

Контролерът следи непрекъснато състоянието на лампите на дневните светлини и при изгаряне или прекъсване на веригата (изгаряне на предпазител или лош електрически контакт) на една от тях сигнализира на водача. Забравете за глобите заради изгоряли лампа или предпазител.

При включване на основните светлини, контролерът незабавно изключва дневните светлини и преминава в режим на работа на основните светлини – къси или дълги и обратно – при изключване на основните светлини включва автоматично дневните светлини.

При спиране на двигателя и включени габаритни, къси или дълги светлини, контролерът подава периодичен звуков сигнал.

При неработещ двигател и изключени фарове, контролерът е напълно изключен от електрическата инсталация на автомобила и не изтощава акумулатора.

Устройства за контрол на достъпа

Безконтактен четец ELRF-125

Четецът работи с карти на 125kHz. Може да се свърже към EL^SM/i, както и да работи самостоятелно
• Захранващо напрежение: 6 – 24V
• Интерфейс: RS232/48524V
• Обхват: 10-15 см24V

Аксесоари

Многофунционален дисплей LCD 100/200/300/400

Приборът има функцията да изобразява предадена от диспечерския център информация /графична или буквено цифрова/ през GPRS канала до AVL тип ELT3, с помощта на RS 232/485 интерфейс. Устройствата от този тип поддържат кирилица, латиница, японски, китайски, което го прави приложимо по цял свят. Имат инфрачервено дистанционно управление за улесняване работата на оператора. Дисплеят е с резолюция 240х64 със синя подсветка, бял текст и увеличен контраст. Приборите са подходящи за такси компании, куриерски фирми, разносна търговия …
Достъпни са следните версии:
• LCD 100 – това е базова версия с аудио връзка към диспечерския център.
• LCD 200 – добавен е и RFID четец 125Mz
• LCD 300 – към базовата версия има и цифров магнетофон за запис на съобщенията
• LCD 400 – пълна версия с добавен RF модул на 433 MHz за изграждане на безжична мрежа с друга периферия -сензори, принтер

Капацитивни сонди за гориво

Капацитивен сензор за ниво на горивото
Серия ETC

Датчиците за нивото на горивото от серията ETC са предназначени да измерват нивата на течни горива, като бензин, дизел, био-дизел, керосин, петролни продукти и др.
ЕТC се използват за точно измерване на нивото на течно гориво в резервоарите на превозното средство и при фиксирани / недвижими резервоари.

Спецификация на ЕTC:

• Комплектът включва всички необходими елементи за правилното инсталиране и свързване, включително монтажна плоча, свързващ кабел, гумени уплътнения, винтове и др.;
• Захранващо напрежение – 10 до 32 V;
• Възможност за намаляване на дължината на сондата до 40%, без необходимост от калибриране;
• Вградена температурна компенсация.

Основни данни и техническите характеристики:

1. Предназначение:

Сензора за ниво ЕТC е за измерване на нивото на течно гориво и на други непроводими течности в резервоарите на мобилни превозни средства и стационарни / недвижим резервоари.

2. Монтажен комплект:

1) Сензор ЕТC – 1 бр.
2) Тефлонов накрайник – 1 бр.
3) Пружина за стабилизация – 1 бр.
4) Свързващ кабел – 1 бр.
5) Винтове M5x16 – 6 бр.
6) Маслоустойчив гумен уплътнител за основното тяло – 1бр.
7) Самонарезни винтове – 6 бр.
8) Фланец – 1бр.
9) Маслоустойчив гумен уплътнител за фланец – 1 бр.
10)Спецификация – 1бр.

3. Захранване:

Захранването на ЕТC се извършва от бордовата електросистема на превозното средство, на което е инсталиран.

Back to top